Kontakt

 Gunvor Jönsson
Ordförande och gruppledare
0456-272 15
 
Joakim Engström
Kassör
Ordförande i omsorgsutskott
Ordförande i Rådet för funktionshinderfrågor
Ledamot i Kommunstyrelsen
Ersättare i Kommunfullmäktige
Ersättare i Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Pynten
Representant i Färdtjänstfrågor
0456-272 89
 
Lutz Dahmen 
Sekreterare
Ordförande i beredning för tillväxt och samhällsbyggande 
Ersättare i Kommunförbundet Skånes Förbundsmöte
Representant i Skräbeåns Vattenvårdskommitté
0701-10 80 07
 Elisabet Knutsson
Riksdagsledamot och näringslivspolitisk talesperson
072-5415423
 
Karin Svensson
Gruppledare
Ordförande i Kommunfullmäktiges Valberedning 
Ledamot i kommunfullmäktige
Ersättare i kommunstyrelsen
Ersättare i KS Allmänt utskott
Ersättare i Industristiftelsen
0703-03 58 96 
  Jalil Chigha 
Ledamot i Kommunalförbundet Av-Media i Skåne
ersättare i Kommunfullmäktige
0456-289 75
Camilla Möller Stark 
Ersättare i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd
Ersättare i Stiftelsen Natur och Kulturmiljövårdsfond
0456-24445
 Kjell Nylander
Ersättare i Myndighetsnämnden
Ombud i Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Pynten
kjell371@gmail.com
0735-032385

 Lucienne Holm
Huvudman i Ivetofta Sparbank
berluc2@swipnet.se
0768-648421
 Johnny Lundkvist
Ledamot i Kommunfullmäktiges beredning för tillväxt och samhällsbyggande
johnny.lundkvist@telia.com
0456-295 98 
 Bo Jönsson
Ordförande i Kommunfullmäktiges arvodesberedning
Ledamot i beredning för översyn av kommunfullmäktiges övergripande mål
bo@samdata.se
0735-46 05 80 
 Liselott Johansson
Ledamot i Kommunfullmäktiges välfärdsberedning
Representant i Vattenvårdsförbundet för Västra Hanöbukten
liselott.johansson73@gmail.com
0456-272 89     
 Tobias Klint
Ledamot i Valnämnden
tobias.klint@politik.bromolla.se
0456-231 55     

Comments